toplumsol.org
Alp Altınörs Gözaltında: Komünist Dostum Alp… – Özlem Akarsu Çelik
Alp’i anlatırken ilk bunu söylerim gururla. Bu coğrafyada dezavantajlı bir kimlikle doğup muhalif olmak zaten olmazsa olmaz. Önemli olan ayrıcalıklı kimliğini reddederek ezilenlerden yana tavır ala…