top10store.ir
بهترین سکه ها ارز دیجیتال - تاپ 10 استور
در ماه آوریل و می قیمت برخی از التکوین ها دوباره به شدت افزایش پیدا کرد که نشان دهنده این است که فشار مارکت ممکن است حداقل چند ماه ادامه داشته باشد. در این زمان باید توجه داشت که به دلیل وجود این شرایط از خرید التکوین ها غافل نشویم. در ماه های اخیر …