top.medjimurje.info
Marijana Đukić: Uz mirise vanilije
Zaplešimo u izmaglici sumornosti, Dok ogoljele krošnje povijaju svoje grane klanjajući se tako, simfoniji strujanja.. Dok sjećanja otkucavaju, trajući u taktovima, Položi krila svoja pored mog pera. Pokucaj na vrata svoje oštrine, Pokušavajući skinuti veo prašine sa svojih vjeđa.