tnews.co.nz
FAKAMA'ALA'ALA 'E TOKETA SITIVENI HALAPUA 'AE KONIVESIO CEDAW
SOURCE: TONGA DAILY NEWS: Nuku‘alofa – Pulelulu 13 Me 2015 11.45am, (FM89.5): ‘Oku kei hokohoko ‘a e ngaahi talanga, tautautefito ‘i he feinga ke fakama‘ala‘ala ‘a e Konivesio CEDAW pehe foki ki he kau mai ‘a kinautolu ka ko e ngaahi va‘a ngaue ia ki he tokangaekina ko ia ‘a e kakai ‘o e Fonua´Read More