tnews.co.nz
Ko ho'o mou ngaahi 'ulu'i ongoongo moe nusipepa Kele'aa kihe uike ni
1. Tukuaki’i ne hola ‘a Tevita Tupou he fakatu’utamakii kae mate ‘ene pasese…details page 3 2. Kuo fokotu’u ha komisoni fakatu’i ke nau fakatotolo’i ‘ae ‘alunga ‘oe ngaahi paasipooti Tonga Fakatipilometika ne foaki kihe Siaina….fakaikiikii ‘ihe peesi 5 3. Ko hai ‘oku loi pea toe mio’i? Ko ha fakatau me’alele $11,500 ‘i Nu’usila kae ma’uRead More