tnews.co.nz
TU'UTU'UNI 'AE 'EIKI FAKAMAAU LAHI (PAULSEN) KIHE HOPO HONO FAKA'ILO 'EHE TONGASAT 'AE PSA PEA MOE KELE'A
FROM MELE ‘AMANAKI: Kuo fai Tu’utu’uni ‘a e ‘Eiki Tu’i Fakamaau Lahi, Paulsen, fekau’aki mo e hopo koia hono faka’ilo ‘ehe Tongasat ‘ae PSA pea moe SEKELITALI SENIALE (PSA & SG) fakataha mo e Kele’a & ‘ene kau ngauee ki he paaki ‘oe fakamatala fekau’aki mo e ta’etotongi ‘enau tukuahau ‘o ‘enau pa’anga hu mai pe koe Income Tax Arrears. Fakatokanga’iRead More