tnews.co.nz
'Ave ki he Fakamaau'anga Lahi 'a e hopo 'a e kau Liahona
Mei Kele’a Tonga: Kuo mahino mai ʻe ʻave hangatonu ʻa e hopo ʻa e fānauako Liahona ʻoku tukuakiʻi ki he fakataha fakamoveuveu ʻi ʻEpeleli ʻo e taʻú ni ʻi Havelu ki he Fakamaauʻanga lahí ke toki mahino mei ai pē ʻe to e fakafoki hifo ha hopo ha niʻihi ki he Fakamaauʻanga Polisí pē koRead More