tisen.tv
Video: Svoje auto totálně zničil nárazem do zdi. Teď musí navíc vysvětlovat vrtáčku a kanystry na benzín v autě.