tiden.no
Ene | skissen
Ida Hegazi Høyer ISBN: 9788210057120 Pris: 179,- 280 sider Utgis våren 2019 Denne sorgen. Enten, ikke å ha tid nok. Eller, ikke å kunne trekke seg ut i tide. Å ville skape noe. En ting, et hus, et barn, et lys, en setning. Å måtte stå ved denne skapningen, livet ut. Tre kvinner bor sammen. Se