thomasgoyvaerts.be
hij werd beneden en beklaagd
hij werd beneden en beklaagd maar bovenal gevraagd zich aan te passen naar hun zin wat hij deed, doch niettemin bleef er ergens, diep in hem een eerlijke doch zwarte stem die zei al wat je nu belee…