thoitrangap.com
Byphasse trong JacQ - cơn sóng thần của vũ hội hoá trang
BYPHASSE TRONG JACQ – CƠN SÓNG THẦN CỦA VŨ HỘI HOÁ TRANG “- Con quỷ kìa! Hãy ném đá nó chết đi! - Đúng rồi! Người gì mà vừa già vừa x...