thinkoholic.com
kakapo breeding in 2008
kakapo (strigops habroptilus)new zealand’s department of conservation has revealed that kakapo have already laid two fertile eggs this breeding season, and two kakapo that were previously tho…