themoneyglory.com
Cartera Valkyria Juny 2019: Rafael Holdings i arbitratge
Resum dels rendiments de la cartera d'accions Valkyria durant el primer semestre de l'any 2019.