themoneyglory.com
Netflix i tot el que amaguen els seus beneficis
Netflix segueix presentant beneficis extraordinaris mentre que els seus comptes amaguen inversions que potser no es recuperaran.