themoneyglory.com
La famosa inversió en restaurants de fast casual food
El Pollo Loco, Chipotle Mexican Grill, Zoes Kitchen... tots ells restaurants de fast casual food que prometien ser una de les millors inversions a la borsa.