themoneyglory.com
L'avantatge dels costos de producció d'un model de negoci
Els costos de producció es poden convertir en un avantatge competitiu, segons explica Pat Dorsey en el seu llibre "El pequeño libro que genera riqueza".