themoneyglory.com
Llibres sobre inversions i finances, per llegir i rellegir
Aquesta és una llista clàssica de llibres per a futurs inversors. Tracten l'anàlisi dels estats financers, els models de negoci i els mètodes d'inversió.