themoneyglory.com
El preu de les accions i el senyor mercat
El mercat és aquell amic neuròtic que ens recorda quin preu tenen els negocis. Quins instruments tenim per saber si una acció és barata o cara?