themoneyglory.com
A la recerca de la tecnologia disruptiva
La tecnologia disruptiva trasllada al mercat una proposició de valor diferent, explica Clayton M. Christensen en el llibre The Innovator's Dilemma.