themoneyglory.com
Breu manual d'idees d'inversió
Per identificar activament accions barates, seguint el mètode del value investing, necessitem quatre idees d'inversió bàsiques.