themoneyglory.com
Invertir en art contemporani en el món 2.0
Les escenes mediàtiques, com la subhasta de "El Crit" de Edward Munch, només representen el 1% del 1% del sector de l'art contemporani.