themoneyglory.com
La veritat de la industria dels fons d'inversió
Després de les comissions de gestió i altres despeses, els consumidors no aconsegueixen superar el mercat quan inverteixen en un fons d'inversió.