themoneyglory.com
La bombolla del fracking, tocada per les decisions de la OPEP
La decisió de la OPEP d'incrementar la oferta accelera la disminució del preu del petroli i posa en descobert les debilitats dels fracking.