themoneyglory.com
Model de negoci: FreshPet, gossos i gats ben alimentats
Aplicació del Business Model Canvas per dissenyar el model de negoci de FreshPet, companyia que s'estrena a la borsa.