themoneyglory.com
The Gap és el millor del S&P 500 segons la nova fórmula
Les accions de The Gap passen a ser les millors del S&P 500, després de les presentacions de resultats i la modificació de la fórmula màgica.