themoneyglory.com
Canvi d'estratègia a Civeo, carnassa pels especuladors
El canvi d'estratègia empresarial de Civeo va provocar una davallada d'un 50% de la seva cotització i va invitar a tot tipus d'especulacions.