themoneyglory.com
Civeo, el spin-off dels allotjaments de Oil States International
El 30 de maig la companyia Civeo començarà a cotitzar a la borsa. L'spin-off de OIS agruparà els serveis d'allotjaments a empreses energètiques.