themoneyglory.com
Continua la reestructuració de Sears amb la divisió de Land's End
Land's End és el quart spin-off en el procés de reestructuració de Sears.