themoneyglory.com
BNK Petroleum: Les banderes vermelles del fracking
BNK Petroleum impulsa el fracking a Espanya i cotitza a la borsa de Canadà. La seva activitat no és rendible i posa en dubte el model d'aquest negoci.