themoneyglory.com
L'inversor i la opinió pública
La opinió pública es capritxosa i vol sentir el que li agrada, en cada moment. Els experts cobreixen perfectament aquestes necessitats.