themoneyglory.com
El Cigne Negre, una idea exposada superbament
El Cigne Negre és un llibre de Nassim N. Taleb que podríem endreçar al prestatge d'estranys exemplars amb aires de grandesa.