thecubsfan.com
AAA in Xalapa, CMLL weekend matches, MexaWrestling return
AAA TV (SAT) 12/08/2018 Arena Xalapa, Xalapa, Veracruz [AAA, Lucha Central, MedioTiempo] 1) Dinastía, La Parkita, Niño Hamburguesa b Arcángel Divino, La Parkita Negra, Último Maldito 9:36. Nino Ha…