thecafedio.com
I'm waiting for the perfect shot !!
I'm waiting for the perfect shot. ไม่ใช่บ่อยครั้ง แต่คือทุกครั้ง ที่กาแฟทุกแก้วที่เราเสิร์ฟ คือ ช็อตกาแฟที่ยอดเยี่ยมที่สุด หรือที่เรียกว่า Perfect Shot VDO Cinematography นี้ ขอขอบคุณผู้สร้างสรรค์อย่าง The Foto'Dio ด้วยจ้า