tezkyprachy.cz
10 procent nejbohatších lidí vlastní 82 procent světového bohatství - TěžkýPrachy.cz
V Evropě roste velikost bohatství nejpomaleji na světě. Oproti Severní Americe a Číně dosahujeme v Evropě přibližně třikrát nižšího tempa růstu bohatství.