terjewold.com
Og så kom endelig bankpakken!
Mange har ventet på den i håp om at den skulle løse opp flokene. I alle fall mange av dem ved å få i gang bankene igjen mtp. kredittilgang og likviditet I går kom den. Og her er bankpakken på 1-2-3 skrevet med pennen til dn.no. Kort fortalt: Regjeringen foreslår å etablere to nye fond