terjewold.com
Nærings- og handelsdepartementet oppretter strategisk råd for små og mellomstore bedrifter
La meg si det først som sist: Jeg er glad for å være medlem i det nye strategiske rådet for små og mellomstore bedrifter som regjeringen har opprettet i regi av Nærings- og handelsdepartementet (NHD). Jeg ønsker med dette å formidle hva dette dreier seg om basert på nyheten på NHD sine