terjewold.com
Ja, jeg er valgt til ny styreldeder i Abelia
Den 18. juni var det generalforsamling i Abelia i Næringslivets Hus hos NHO på Majorstuen i Oslo. Styreleder Grete Faremo var på valg etter fem år i styret; de tre siste som styreleder.For meg, som satt på andre rad, var dette en spesielt øyeblikk. Jeg var nemlig innstilt som