terjewold.com
Innovasjon i små kunnskapsbedrifter
Dette er et viktig tema, både i et makroperspektiv (for Norge) og i mikrosammenheng (for den enkelte bedrift). Jeg ble inspirert til å skrive om dette emnet etter å ha lest en artikkel hos forskning.no. Her skriver professor Jan Inge Jenssen ved Universitetet i Agder