tenok.net
[∈]フリービット株式会社を退職しました
私事ですが、フリービット株式会社を本日6月30日を以て退職いたしました。 新卒で入社して以来、3…