tehnopolis.me
Bari: Konferencija generalnih sekretara privrednih komora, regionalnih sindikata i direktora sistemskih kompanija - Tehnopolis
U okviru projekta BRE (Business Registry Empowerment / Osnaživanje biznis registra), u Privrednoj komori u Bariju se održava trodnevna konferencija pod nazivom „A new relationship between Enterprise and the State in the age of the digital revolution“ sa ciljem da se generalnim sekretarima i rukovodiocima privrednih komora pruži prilika da razgovaraju o njihovoj ulozi u podsticanju razvoja poslovanja analizirajući njihove odnose sa kompanijama i državama u ključnim digitalnim tačkama.