tcyov.org
27 Ağustos 2019 / TCYOV Yeniden Projesi Arama Konferansı Daveti
AB Sivil Toplum Diyaloğu-V Hibe Programı tarafından desteklenen ‘Yeniden’ adlı projemiz ile tutukluluk deneyimi olan gençlere psikososyal ve adli destek sağlayarak hayata yeniden katılmalarını hedefliyoruz. Türkiye’deki tutukluluk deneyimi yaşamış gençlerin mevcut durumlarını daha iyi analiz edebilmek için kapsamlı bir araştırma yürüttük. AB düzeyindeki uygulamaları incelemek ve bu verileri Türkiye’deki veriler ile karşılaştırmak üzere İtalyan ve…