tbcspc.org
Kalikasan ng Kabanalan (3) - Trinity Bible Church
Ang pagdidiin sa kabanalan ay hindi nagpapababaw sa pag-aaring-ganap (Justification by faith). Ang pananampalataya at mabubuting gawa ay parehong kailangan. Subalit ang isa ay ugat at ang isa naman ay bunga. Ang ating katuwiran ay kay Kristo lamang. Kung tanungin ang mga Katoliko tungkol sa kaligtasan, ang sagot nila ay: “pag-sisisi, pananampalataya at pagmamahal sa …