tazad.ir
دیالوگ بی اعصاب
زندگی مثل مجموعه‌ای بی‌پایان از بدبختی‌هاست که تنها پیام‌های بازرگانی مختصری از خوشبتی داره —————– وقتی آخرش زندگی به طرز هیجان انگیزی به‏هم می‌ریزه یه لحظه می‌ب…