tazad.ir
دیالوگ: حرکت
آدم‌هایی که قصد دارن دنیا رو جای بدتری برای زندگی بکنن، حاضر نیستن به خودشون یه روز استراحت بدن… من چطور میتونم به خودم استراحت بدم؟…