tazad.ir
۷۴۷ – دیالوگ
+ هر دوی اونا مجرمن، به خصوص داربی. تو که خودت می دونی… – این مهم نیست که تو چی می دونی، کلاید. این مهمه که بتونی در دادگاه اثبات کنی ——- + من تجربه کردم، نیک… درسهایی…