tazad.ir
جدایی ایکس از ایگرگ
یا همه مقصرن یا همه تبرئه میشن گناهکار و بی گناهی وجود نداره تنها چیزی که وجود داره انتخاب های خوب و انتخاب های بد هستن…‏ پ ن : اینم یه تیکه از داستانیه که امروز میخوندم a move isn’t g…