tatilfora.com
İran Gezi Rehberi
M.Ö. 4000'lere dayanan tarihi ve var olan yerleşmeleriyle dünyadaki en eski sürekli uygarlıklardan birine ev sahipliği yapmakta olan İran tarihi boyunca Avrasya'daki merkezi konumu nedeniyle jeostratejik öneme sahip olmuştur ve Ortadoğu’da önemli bir bölgesel güçtür. Yürüttüğü nükleer program nedeniyle uzun yıllar ABD’nin uyguladığı yaptırımlara maruz kalan İran, kapalı bir ekonomi ve sosyokültürel yapıya mahkûm olmuştur....