tanttankar.se
Det som är värt att sägas är värt att skrivas
Martin, det här är till dig! Det här vill jag inte ha osagt den dag det är för sent. Du har överträffat alla förväntningar. Om jag hade fått önska helt fritt vem jag skulle träffa hade jag inte kun…