talmir.co.il
מחבר תעשייתי PX0410 - זכר להלחמה לכבל - 2 מגעים - טלמיר אלקטרוניקה
מחבר תעשייתי PX0410 - זכר להלחמה לכבל - 2 מגעים BULGIN ועוד קונקטורים, מחברים ומתאמים. לחצו למיפרט טכני מלא. צרו קשר לייעוץ מקצועי: 04-8520233