svenskfilmdatabas.se
Jonathan Lewald – Svensk Filmdatabas
Född Carl Martin Jonathan Lewald, Västervik. Studerat musik och konst på Bildkonstakademin i Helsingfors samt tog våren 2010 magisterexamen från Kungliga Konsthögskolan, KKH i...